DIZOLVARE SI RADIERE SOCIETATE

Conform dispozitiilor art. 227 al Legii nr. 31/1990, societatile comerciale se pot dizolva voluntar prin vointa Hotararea Adunarii Generale a Asociatiilor sau din motive independente de vointa acestora (trecerea timpului stabilit pentru durata societatii, declararea nulitatii societatii, etc.)

DIZOLVAREA SI RADIEREA VOLUNTARA

Dizolvarea si radierea voluntara a societatii se face in doua etape, termenul de finalizare al procedurii fiind de aproximativ 45 de zile.

Etapa I
  • 1. Cerere de depunere si mentionare acte (original);
  • 2. Hotararea adunarii generale a asociatilor privind dizolvarea si lichidarea societatii;
  • 3. Daca este cazul: imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).
  • 4. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: - taxa de registru;
Etapa a-II-a
  • 1. Cerere de radiere (original);
  • 2. Situatia financiara de lichidare si de repartizare a activului aprobata de asociati/membri (copie);
  • 3. Certificatul de inregistrare si anexa/anexele la acesta (originale);
  • 4. Certificatul emis de organul fiscal competent din care sa rezulte ca societatea nu are datorii la bugetul de stat consolidat (original);
  • 5. Daca este cazul: imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).
  • 6. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: - taxa de registru;